Indien je problemen hebt bij het lezen van een tekst op een website, heb je steeds de mogelijkheid om in te zoomen. Voor veel mensen is dit voldoende om hun problemen van de baan te helpen, maar bepaalde websites reageren niet goed op deze functie. Vooral wanneer je harder inzoomt dan 120 procent, zijn de problemen niet langer te negeren. Tekst wordt dan namelijk verschoven, loopt over afbeeldingen of wordt zelfs afgekapt. Dit heeft tot gevolg dat dergelijke websites zo goed als onleesbaar worden. Om toch zonder problemen van een groter lettertype te genieten, kan je in Chrome letters standaard groter laten weergeven, zonder dat inzoomen noodzakelijk is.

STAP 1 / Instellingen

Open de Chromebrowser en klik rechtsbovenaan op het icoontje met drie horizontale strepen. Een menu zal zich openen, waarin je voor Instellingen dient te kiezen. Scroll naar beneden in het nieuwe tabblad om onderaan op Geavanceerde instellingen weergeven te kunnen klikken. Hierdoor zullen bijkomstig extra instellingen verschijnen die je naar believen kan aanpassen. Wanneer je wederom naar beneden scrolt, zal je Webinhoud zien staan. Hier kan je het lettertype en de grootte van de letters aanpassen.

 

STAP 2 / Lettergrootte

De lettergrootte kan niet in numerieke waardes opgegeven worden, zoals in andere tekstverwerkers het geval is. In plaats daarvan heb je de keuze uit Zeer klein, Klein, Gemiddeld, Groot en Zeer groot. Selecteer de waarde die het dichtst bij je voorkeur aanleunt en sluit het tabblad met instellingen. Voortaan zullen alle letters standaard deze aangepaste grootte krijgen. Bovendien wordt ook de grootte van de webpagina groter gemaakt. Hierdoor wordt voorkomen dat tekst verschoven wordt weergegeven, al zal de functie wel niet bij elke website werken.

 

STAP 3 / Lettertype

Wanneer je op Lettertype aanpassen klikt, zal een menu zich openen. In dit venster kan je voor verschillende categorieën het lettertype aanpassen. Aan de rechterzijde wordt er telkens een voorbeeldtekstje weergegeven, zodat je kan nakijken of dit het gewenste lettertype is, alvorens je op Gereed klikt. Onderaan het menu kan je ook opgeven wat de minimum lettergrootte mag zijn. Hierdoor zullen ook kleine bijschriften van foto’s een leesbare vorm aannemen. Zit je veel op Arabische websites? Dan kan je eveneens de codering van de teksten in Chrome veranderen.