De nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook stellen dat het bedrijf voor altijd alle informatie bezit die je op de netwerksite achterlaat. Zelfs wanneer je je profiel verwijdert, mag je informatie nog worden gebruikt.

De nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook stellen dat de sociale netwerksite letterlijk alle informatie bezit die je erop achterlaat. Zelfs wanneer je je profiel verwijdert, mag het bedrijf jouw gegevens doorverkopen aan andere bedrijven. Je verliest alle rechten op die informatie.

De aanpassing is opgemerkt door Consumerist. Het gaat om slechts twee gewijzigde zinnen in de voorwaarden. Een van de oude paragrafen eindigde vrij vertaald als volgt:

“U mag uw gebruikersmateriaal op elk moment verwijderen. Als u ervoor kiest om uw materiaal te verwijderen, vervallen bovenstaande licentievoorwaarden automatisch, hoewel u erkent dat het bedrijf gearchiveerd materiaal mag bijhouden.”

In de nieuwe versie wordt die tekst vervangen door de volgende:

“De volgende secties blijven bestaan na de beëindiging van uw gebruik van de Facebook-dienst: beperkte handelingen, gebruikersmateriaal, uw privacygebruiken, cadeaukredieten, eigendom, voorbehouden rechten, licenties, ingezonden items, meningsverschillen, klachten, compensaties, algemene disclaimers, beperkte verantwoordelijkheid, beëindiging van de Facebook-dienst, schikkingen, overheidswetten, vervolgingen, rechtsmacht en andere.”

De gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerksite waren al redelijk dubieus. Zo geef je bij goedkeuring de organisatie in principe de toelating om je informatie wereldwijd te gebruiken voor eigen doeleinden. Met de nieuwe formulering mag het bedrijf dat voortaan ook doen nadat je opstapt.

External links

De nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook

External links

De oude gebruiksvoorwaarden van Facebook