De federale politie start onder het motto Veilig Surfen met een preventiecampagne om internetfraude te bestrijden. Dat zal ze onder andere doen door op haar website wekelijks een tip te publiceren.

De nieuwe Cel Internetfraude van de federale politie maakte recent haar eerste conclusies openbaar. Daaruit blijkt dat nog erg veel slachtoffers ten prooi vallen aan valse loterijen, phishingmails of -sites en oplichting bij aan- en verkoop via het internet. De oplichters worden blijkbaar alsmaar inventiever in hun pogingen om andermans zakken te rollen.

Loze beloften
Een mooi voorbeeld daarvan is de zogenaamde Nigeriaanse fraude. Daarbij wordt het slachtoffer verzocht om te helpen bij de overdracht van een erfenis van één rekening naar een andere. Als het slachtoffer toezegt, zal hij een deel van het overgedragen bedrag krijgen, maar hij moet wel de kosten van die overdracht voorschieten. Wanneer dat gebeurd is, hoort hij nooit meer iets van de oplichters.

Toch zijn er de laatste maanden ook enkele gevallen geweest waarbij de fraudeur fysiek contact zocht met zijn slachtoffer en er niet voor terugdeinsde geweld te gebruiken om nog meer geld los te krijgen van zijn slachtoffer. Reden te meer voor de Cel Internetfraude om internetgebruikers op de gevaren te wijzen.

Gezond verstand
“De beste manier om te strijden tegen fraude op het internet blijft de waakzaamheid van de gebruikers verhogen”, verduidelijkt Sara Segaert, hoofd van de Cel Internetfraude. De belangrijkste tip die ze meegeeft aan gebruikers is om hun gezond verstand te gebruiken: “Als je een mail krijgt die je wijsmaakt dat je op een of andere manier veel geld kan verdienen, ga er niet op in en maak zeker geen afspraak.”

Voor sommigen lijkt dit misschien de logica zelve, maar onlangs maakte het onderzoeksbureau Ultrascan bekend dat slachtoffers vorig jaar in België alleen al 50 miljoen euro kwijtraakten aan Nigeriaanse fraudeurs. Wereldwijd maakten de internetpiraten zelfs meer dan 25 miljard euro buit.

De wekelijkse tips zullen opgesteld worden door hoofdinspecteur Olivier Bogaert van de federale gerechtelijke politie Doornik. Die zal ze ook inlezen op de Franstalige radiozender Classic21. Naast fraude wijst de Veilig Surfen-campagne op andere internetgevaren. Zo waarschuwt de website deze week bijvoorbeeld voor de risico’s die kinderen lopen wanneer ze zelf een blog onderhouden.

External links

Website Veilig Surfen