De Morgen bericht dat het pas opgerichte Centrum voor Cybersecurity zijn taak meteen heel serieus neemt. Het wil gebruikers namelijk gaan waarschuwen wanneer hun computer gehackt zou zijn. Zo eenvoudig is het echter niet: “Het ligt juridisch gevoelig om die mensen te verwittigen. Zoiets mag wettelijk alleen door justitie gebeuren. We zijn nog op zoek aar manieren om die informatie toch te kunnen geven.”

Concreet gaat het om computers die aangesloten zijn op een botnet. Dat is een netwerk van dummy computers die kunnen worden ingezet door hackers om websites neer te halen. Gebruikers hebben vaak niet door dat hun toestel deel uitmaakt van zo’n netwerk.

Het Centrum voor Cybersecurity werd opgericht naar aanleiding van het gehackte Belgacom. Het overkoepelt alle overheidsinstanties die zich bezighouden met cyberveiligheid en vertegenwoordigt ons land naar Europa toe.