Op dit moment zijn al meer dan 200.000 elektronische aangiften in de personenbelasting via Tax-on-web ingediend. Dat meldt Jérôme De Mot, woordvoerder van staatssecretaris voor de Modernisering van Federale Overheidsdienst Financiën, Bernard Clerfayt.

Dinsdag om 01.00 uur stond de teller op 205.875 elektronische aangiften in de personenbelasting. Dat is goed voor een groei van twintig procent ten opzichte van 2010, toen er 170.987 elektronische aangiften gedaan werden.

Dit jaar zijn 98.116 aangiften door de burgers zelf online ingediend, tegenover 72.908 vorig jaar. 100.906 dossiers werden via ambtenaren ingediend, vorig jaar was dat aantal 89.459. Bij de mandatarissen zijn 6.853 onlineaangiften geteld.

Snel en gebruiksvriendelijk
"Dit succes uit zich door de eenvoud, gebruiksvriendelijkheid, snelheid en veiligheid van Tax-on-web", zegt De Mot. Informatie- en opleidingssessies en ontmoetingsgelegenheden met ambtenaren van de FOD Financiën probeerden de burger verder wegwijs te maken.

De belastingaangifte voor particulieren moet ten laatste op 30 juni ingediend worden. In 2011 krijgen alle burgers die Tax-on-web gebruiken een bijkomend uitstel tot 15 juli. De mandatarissen krijgen nog tot en met 31 oktober 2011 de tijd om de aangiften voor rekening van hun cliënten via Tax-on-web in te dienen.

De gebruikers kunnen hun persoonlijk fiscaal dossier langs elektronische weg beheren via myminfin.be. Op taxonwebometer.be is het aantal ingediende aangiften tot op de seconde zichtbaar.

External links

De Standaard Online