Het experimentele Google Labs heeft er een nieuwe functie bij. Google Squared maakt het mogelijk om zoekresultaten meteen weer te geven in een tabel, met aanpasbare kolommen.

Google Squared is, een dikke twee weken na Wolfram Alpha en enkele dagen na Microsofts nieuwe zoekdienst Bing, de zoveelste nieuwe webdienst die méér uit zoekresultaten probeert te halen. Net als bij Wolfram Alpha geeft een zoekopdracht je geen links met webpagina’s, maar probeert de dienst rechtstreeks antwoord te geven op je vraag.

In tegenstelling tot Wolfram echter, haalt Google Squared die informatie niet uit betrouwbare databases, maar uit alle informatie die op het internet te vinden is. De voornaamste vernieuwing zit hem in het weergeven van de resulaten: die schikt Google Squared in een spreadsheet.

Automatisch gegevens toevoegen
De inhoud van de kolommen in die spreadsheet verschilt van opdracht tot opdracht. Geef je bijvoorbeeld de naam van een rockband in, dan krijg je rijen met de discografie van de band. In de kolommen vind je de hoesfoto, het jaar van uitgave en nog wat gerelateerde informatie. Leuk is dat je zelf kolommen kan aanpassen of toevoegen. In ons voorbeeld probeerden we een kolom met ‘producer’ toe te voegen, en inderdaad: automatisch verschijnt er een nieuwe kolom, met daarin de naam van de producer van de plaat.

Maar dat lukt jammer genoeg niet altijd even goed. Daar ligt de achilleshiel van Google Squared – de informatie wordt automatisch opgespeurd op websites, en die zijn niet altijd betrouwbaar. Ook staat soms compleet ongerelateerde informatie op dezelfde pagina, en het zoekalgoritme van Squared is niet altijd slim genoeg om daartussen onderscheid te maken.

Voorzichtig zijn met de gevonden informatie is dus de boodschap – tenzij je je onsterfelijk belachelijk wilt maken door te beweren dat George Clinton een vice-president van de Verenigde Staten was.

Producten vergelijken
Waar Google Squared wel erg handig voor is, is het vergelijken van verschillende producten. Start bijvoorbeeld met een lege tabel en vul manueel de namen van enkele digitale camera’s in. Dan krijg je een mooie spreadsheet, waar je zelf gemakkelijk prijzen, lenzen en andere voor- of nadelen kan vergelijken.

Toch is het hier ook een goed idee om de resultaten met een korrel zout te nemen – we kunnen ons vergissen, maar volgens ons kost een Nikon D40 net iets meer dan 12 euro. De bron van waar Google de informatie haalt, staat ook wel aangegeven, en in bepaalde gevallen kan je ook andere bronnen selecteren voor een cel, maar het is toch nog niet optimaal.

Kortom, Google Squared is een leuk idee, maar voorlopig met een erg beperkt nut. Mogelijk worden er de komende tijd nog wijzigingen doorgevoerd (het is ten slotte nog altijd een dienst van Google Labs), maar de zoekgigant bewijst toch al dat het zich niet zonder slag of stoot laat overrompelen door positieve hype rond nieuwe producten van concurrenten.

External links

Google Squared