Edward Snowden maakte zich enkele jaren geleden onsterfelijk door het wangedrag van NSA en aanverwanten publiek te maken. De wereld ontdekte dat het bespioneerd werd door de eigen regering, iets dat Snowden door verschillende overheden niet in dank werd afgenomen. Sindsdien kreeg Snowden asiel in Moskou.

In een stemming in het parlement werd een motie aangenomen met nipte meerderheid van 285 tegen 281 om Snowden te erkennen als verdediger van mensenrechten en hem te beschermen als klokkenluider. Daarbij geven ze aan dat Snowden niet zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten wanneer hij in Europa is. De nipte meerderheid geeft echter aan dat er verre van eensgezindheid is en dat Snowden nog niet helemaal veilig zou zijn in de EU.

Daarnaast werd tevens een motie aangenomen die lidstaten ertoe moet verbinden om veiligheid en privacy meer in acht te nemen. Het parlement stelt dat er, ondanks het werk van mensen als Snowden, te weinig ondernomen werd om soortgelijke inbreuken in de toekomst te voorkomen.

Het Europees parlement nam daarbij vooral Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland op de korrel omdat die landen recent nog strengere surveillancewetten hadden gestemd en goedgekeurd. Wel werd er positief gekeken naar het opschorten van Safe Harbor, dat data-uitwisseling met de VS moeilijker maakt.