Het internet is een goudmijn aan digitale opportuniteiten, maar te vaak blijven online diensten beperkt binnen de nationale grenzen. Dat werpt volgens de Europese Commissie onnodige barrières op die de ontwikkeling van een eengemaakte digitale Europese markt in de weg staan.

De eengemaakte digitale markt is daarom een prioriteit voor deze termijn, en dat betekent ook een betere beschikbaarheid van digitale goederen en diensten voor Europese gebruikers en bedrijven. Om dat te bereiken wil de Commissie onder meer een einde brengen aan regiofilters, zoals bijvoorbeeld die van Netflix, waar beschikbaarheid en aanbod verschillen van land tot land.

“Te veel Europeanen kunnen geen gebruik maken van online diensten die wel beschikbaar zijn in andere EU-landen, vaak zonder goede reden”, klinkt het in een persbericht. “Zulke discriminatie kan niet bestaan in een eengemaakte markt.”

Het is een nobel streven van Europa, maar het wordt niet evident om dit zomaar in praktijk te realiseren. In het geval van contentleveranciers zoals Netflix speelt er immers nog een ander gegeven: auteursrecht. Auteursrechtenorganisaties en mediaproducenten zijn fel gekant tegen het verwijderen van regiofilters, omdat ze traditioneel hun licenties verkopen op nationale basis.

De regulatoren zullen dus via wetgeving moeten trachten om licentieovereenkomsten af te dwingen die zich over de hele Europese Unie strekken. Eenvoudig zal dat niet zijn, maar een gelijktijdige modernisering van de wetten rond auteursrecht moet er voor zorgen dat de rechten van consumenten en producenten meer in balans worden gebracht.

Europese wetgeving is een traag proces en het is moeilijk in te schatten wanneer dit voorstel uiteindelijk in regulering zal worden omgezet. Bovendien valt het af te wachten hoeveel er nog van zal blijven rechtstaan nadat de Brusselse lobbyisten ermee klaar zijn.