ICT

De ICT-sector blijft, althans volgens de recente Brookz Sectormonitor IT-dienstverlening & Softwareontwikkeling, in een opwaartse trend evolueren. Het rapport toont aan dat het aantal startende ICT-bedrijven aanzienlijk hoger is dan het aantal stoppende bedrijven in dezelfde sector, wat wijst op een robuuste en groeiende branche. Het is een markt met veel groeipotentieel. Twee deelmarkten springen volgens het rapport in het oog: Artificiële Intelligentie (AI) en cybersecurity. Vooral de recente gebeurtenissen in Oekraïne hebben het belang van cybersecurity nog maar eens onderstreept.

Veel overnames in de IT-sector

Er worden niet alleen veel IT-bedrijven opgericht, bovendien vinden er veel bedrijfsovernames plaats. Het gaat vaak om grotere spelers die kleine spelers opslokken. Er zijn verschillende redenen waarom overnames in de IT-sector zo populair zijn. Marktconsolidatie is een drijvende kracht, evenals het verwerven van intellectueel eigendom. Volgens het rapport is er echter nog een andere belangrijke en tegelijkertijd opvallende reden: het beschikken over waardevolle IT-talenten. De arbeidsmarkt is, zeker in de IT-sector, enorm krap en dit personeelstekort blijft een belangrijk probleem.

De overnametrend is niet alleen zichtbaar in België, maar ook in Nederland. Het aantal overnames is er gestaag toegenomen, van 4.630 in 2017 naar 7.235 in 2021. Ondanks de wereldwijde pandemie heeft corona slechts een beperkt effect gehad op deze stijgende cijfers. Ook de Oekraïnecrisis lijkt geen roet in het eten te gooien, want de gemiddelde verkoopprijs van IT-bedrijven is voor het zesde jaar op rij gestegen.

Unieke bedrijfswaardering in de IT-sector

Bij het beoordelen van de waarde van bedrijven gebruikt men op de overnamemarkt vaak zogeheten multiples. Men zal bijvoorbeeld de bruto jaarwinst met een bepaalde factor vermenigvuldigen. Elke sector kent zijn eigen factors. Sectoren die het goed doen en die veel groei kennen, hebben over het algemeen een hogere factor. Hierdoor kunnen bedrijven met een lagere jaarwinst soms hoger worden gewaardeerd dan bedrijven met een hogere jaarwinst. Over het algemeen schommelt deze factor rond 4,85. In de IT-dienstverlening & Softwareontwikkeling stijgt deze vaak tot 6,5. Deze hogere waardering is te danken aan het groeipotentieel dat eigen is aan de sector.

Er zijn nog andere manieren om bedrijven te waarderen. Hierbij zijn de kasstromen, het eigen vermogen en het risicoprofiel belangrijk. Het belang van de kasstromen uit zich onder meer bij de DCF-methode (discounted cash flow), waarbij investeringsprojecten worden gewaardeerd door de verwachte toekomstige vrije geldstromen in rekening te brengen. Bedrijven kunnen deze kasstromen optimaliseren om hun waarde te verhogen, bijvoorbeeld door de omzet te verhogen, de kosten beter te beheersen en het werkkapitaal te optimaliseren. Bedrijven kunnen hun risicoprofiel ook verlagen en daarmee hun waardering verhogen. Dit doen ze bijvoorbeeld door het management te versterken, vaste terugkerende omzet te creëren (bijvoorbeeld via abonnementen en servicecontracten) en te zorgen voor een goede spreiding van klanten en leveranciers.

Bedrijfswaardering blijft een vak apart

Elke bedrijfswaardering is uniek, zeker in de IT-sector. Niet altijd kan de waarde van een bedrijf nauwkeurig worden bepaald door enkele formules toe te passen. In de IT-sector kan dit bijzonder complex zijn, omdat deze bedrijven vaak beschikken over zeer waardevol intellectueel eigendom of specialistische kennis die niet direct in cijfers uit te drukken is. Deze factoren kunnen de waarde van een bedrijf aanzienlijk verhogen, zelfs als het bedrijf nog jong is of een bescheiden jaarlijkse winst rapporteert. Dit is een van de redenen waarom sommige start-ups in de IT-sector voor miljoenen of zelfs miljarden euro’s worden overgenomen door technologiegiganten. Deze bedrijven hebben het potentieel en de middelen om de intrinsieke waarde van deze start-ups te herkennen en te benutten. Daar willen ze veel voor betalen, vaak tot ver boven de bedragen die de conventionele bedrijfswaarderingsmethoden opleveren.


Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.