Excel heeft de goede gewoonte om hyperlinks meteen te onderlijnen, in het blauw te zetten en aanklikbaar te maken.

Dat is handig, want als je op die link klikt, start je browser op en laadt het de website. Als je echter in een cel eerst een link had staan, en die link later vervangt door gewone tekst of getallen, dan zal Excel de link blijven onderlijnen.

Lastig, maar eenvoudig op te lossen. In plaats van manueel de kleur te wijzigen in zwart, en de onderlijning weg te halen, selecteer je gewoon de cel en klik je op BEWERKEN, WISSEN, OPMAAK. Klaar!