Bij het invoeren van gegevens in Excel merk je dat er één ingave te lang is voor een cel, bijvoorbeeld als iemand een lange naam heeft. Je kan natuurlijk de kolom breder maken, maar vaak heeft dit invloed op andere cellen, of kan je alles niet meer netjes op één blad afdrukken.

Er is een andere manier om dt op te lossen. Klik op de cel en ga naar OPMAAK, CELEIGENSCHAPPEN, tabblad UITLIJNING. Vink TEKST PASSEND MAKEN aan, onder TEKSTCONFIGURATIE, en klik op OK. Excel zal de grootte van het lettertype nu automatisch verkleinen zodat het woord er nét inpast.