Als je met Internet Explorer surft, hoor je elke keer als je op een link klikt een klikje. Na een tijdje wordt dat wel erg vervelend.

Bovendien zijn er sommige pagina’s die vijf of tien keer klikgeluiden laten horen als je ze bezoekt. Gelukkig is het eenvoudig om geen geklik meer te horen. Klik op START, CONFIGURATIESCHERM, GELUIDEN EN AUDIOAPPARATEN. Klik daarna op GELUIDEN. Ga nu door de lijst onder PROGRAMMAGEBEURTENISSEN tot je Windows Verkenner tegenkomt.

Selecteer nu NAVIGEREN BEGINNEN. Onder GELUIDEN kies je nu voor (GEEN), en ten slotte klik je op OK.