Mijn computer heeft twee harde schijven, waarvan er één geformatteerd is met FAT32 en één met NTFS. Kan ik mijn FAT32-schijf converteren naar NTFS zonder te formatteren?

Daniël Vanden Bussche

Misschien eerst wat uitleg omtrent FAT en NTFS: FAT (File Allocation Table) is een bestandssysteem gebruikt door onder meer Windows en MS-DOS om bestanden te organiseren en beheren.

Het is een datastructuur die aangemaakt wordt door Windows wanneer je een harde schijf formatteert. Windows slaat vervolgens informatie over elk bestand op je pc op in de FAT, zodat het dit bestand later nog kan terugvinden.

Typisch voor FAT is dat een bestandsnaam maximaal acht tekens lang kan zijn, en dat het erg traag is op harde schijven groter dan 400 MB. FAT32 is een afgeleide van FAT, en maakt dankzij enkele technische aanpassingen een efficiënter opslagsysteem mogelijk.

NTFS (NT File System) is een systeem ontwikkeld voor gebruik met Windows NT en latere versies van dit besturingssysteem. Voordeel is onder meer dat een filenaam uit 256 karakters kan bestaan.

Nadeel is dan weer dat je geen MS-DOS-boot kan uitvoeren. Deze systemen kunnen perfect naast elkaar leven; op verschillende logische schijven kan je verschillende installaties uitvoeren.

In Windows XP kan een FAT-systeem met de instructie CONVERT DRIVE_LETTER: /FS:NTFS naar een NTFSsysteem omgezet worden (zonder de schijf te hoeven formatteren) maar niet omgekeerd. Maak voor de zekerheid wel eerst een back-up van je bestanden en je instellingen!