Ik heb een laptop waarop Windows XP Home is geïnstalleerd. Nu moet ik voor mijn werk overschakelen naar XP Professional. IK heb daarom een nieuwe Windows-licentie aangeschaft. Kan ik nu mijn eigen Home-editie – met licentie – doorverkopen? En zo ja: hoe doe ik dat het best?

Goswin De Smet

Licentiepolitiek is vaak een studie op zich, en dus lieten we ons voor deze vraag bijstaan door de PR-diensten van Microsoft.

Vermoedelijk is die laptop samen met software aangekocht, inclusief een zogenoemde OEM-licentie – dat is een licentie die de fabrikant van de hardware bij Microsoft betrok. Zo’n OEM-licentie is onlosmakelijk verbonden met de pc waarmee die gekocht werd. Om die reden mag die licentie niet worden doorverkocht. Dat is niet enkel zo bij Microsoft Windows, maar ook bij Microsoft Office en bij zo goed als alle OEM-software die bij een aangekochte pc hoort.

Het is dus te hopen dat lezer Goswin het juiste advies kreeg: de interessantste manier om vanuit Windows XP Home over te stappen naar XP Professional is via een upgradelicentie! Dat houdt meteen in dat je de onderliggende XP Home-licentie moet bewaren! Samen met de upgradelicentie vormt die het bewijs van het rechtmatige bezit van XP Professional.

Heeft de lezer toch een volledig nieuwe licentie XP Professional aangeschaft, dan verandert dat nog altijd niks aan het feit dat de OEM-licentie bij het oorspronkelijke toestel hoort.

Kanttekening: heel wat OEM-software is bovendien ‘beveiligd’, zodat die enkel feilloos zou werken op pc’s van die ene fabrikant.