Dat werkgevers online speuren naar informatie over sollicitanten, is inmiddels wel bekend. Maar dat een kwart van de personeelsfunctionarissen kandidaten afwijst na het vinden van bepaalde gegevens op het internet, is toch alarmerend.

Het is een conclusie uit een online onderzoek door Viadeo, een zakelijk sociaal netwerk met naar eigen zeggen ruim drie miljoen leden. Deze site heeft er zelf natuurlijk alle belang bij om mensen te waarschuwen voor het gebruik van populaire concurrenten als Hyves, Facebook en MySpace en websites als YouTube. Desalniettemin is het onderzoek interessant om even te bekijken.

Eén op de vijf werkgevers zoekt online naar gegevens over sollicitanten, volgens Viadeo. Bijna zestig procent van hen zegt dat de gevonden informatie doorslaggevend is om iemand wel of niet uit te nodigen voor een eerste gesprek. Slechts in dertien procent van de gevallen valt een online onderzoek door de toekomstige werkgever gunstig uit.

Internettoepassingen zoals blogs of sociale netwerken geven allemaal een ander beeld van de persoon achter het curriculum vitae, verklaart Viadeo. “Deze informatie blijkt lang niet altijd een positief beeld te geven en verkleint in veel gevallen zelfs de kans op de arbeidsmarkt.” Online foto’s van een beschonken sollicitant op een feestje of in een vakantieoord kunnen inderdaad ontnuchterend werken op de werkgever.

De aanbeveling van Viadeo laat zich raden. Gebruik zakelijke profielsites om uzelf zakelijk te promoten.

External links

Viadeo