Valt het regelmatig voor dat je per ongeluk een origineel Word- of Excel-bestand overschrijft door een nieuw bestand? Met een snelle kopie kan je dat makkelijk voorkomen.

Als je een nieuw document wil maken in Word of Excel, dan open je waarschijnlijk meestal een ander document, bewaar je het onder een andere naam en gebruik je de structuur van het document om nieuwe tekst te schrijven.

Dit is bijvoorbeeld ideaal als je een tweede of derde brief naar dezelfde bestemmeling schrijft, want zo moet je bijvoorbeeld de adresgegevens niet meer overtikken.

Maar het kan nog sneller. Open Word of Excel en klik op OPENEN. Ga naar het originele bestand maar klik niet meteen op OPENEN.

Klik op het pijltje naast de knop OPENEN en kies OPENEN ALS KOPIE. Het bestand krijgt meteen een nieuwe naam, zodat je niet per ongeluk het originele bestand kan wijzigen.