Documenten toevoegen of verwijderen ook al heb je op Afdrukken geklikt? Het kan, en het is nog eenvoudig ook!

Als je iets afdrukt, een webpagina, een Word-document of een afbeelding bijvoorbeeld, dan wordt elk document naar een zogenaamde printer ‘wachtrij’ op je computer gestuurd. Deze wachtrij houdt alle af te drukken documenten bij en stuurt ze met mondjesmaat naar je printer.

Als je veel print, kunnen er makkelijk tientallen documenten in die wachtrij staan, en dat is ook geen probleem. Maar soms druk je een document dubbel af, of wist je niet dat een bepaald bestand 100 pagina’s lang was. In plaats van de stroomkabel uit je printer te trekken, kan je gewoon bepaalde documenten wissen in de wachtrij op je pc.

Klik op START, CONFIGURATIESCHERM, PRINTERS EN FAXAPPARATEN en klik op je printer. Nu zie je elk document in de wachtrij staan. Het document dat op dat moment afgedrukt wordt, heeft de status BEZIG MET AFDRUKKEN.

Je kan nu op elke documentnaam met de rechtermuisknop klikken, en dan ANNULEREN of ONDERBREKEN (tijdelijk pauzeren) kiezen. Als je op EIGENSCHAPPEN drukt, dan kan je zelfs de prioriteit bepalen. Zo kan je een document dat onderaan de wachtrij staat toch eerst laten afdrukken: wijzig de prioriteit gewoon in 99 (HOOGSTE).