Een paar weken geleden kreeg ik een digitale camera in bruikleen, waar ook een cd bijzat met software. Omdat ik dacht dat deze programma’s nodig waren om foto’s te kunnen bewerken, heb ik ze ook geïnstalleerd. Alle jpg-bestanden die op mijn pc stonden, hebben nu echter een nieuw icoontje gekregen en worden geopend in die software, wat helemaal niet de bedoeling is.

Karel Coopmans

Vaak is het zo bij de installatie van een nieuw programma, dat het programma als standaard zal worden gebruikt voor het openen van bepaalde bestandstypes. Het is echter erg eenvoudig om dit terug ongedaan te maken:

Open de Verkenner (START, PROGRAMMA’S, BUREAU-ACCESSOIRES, VERKENNER) en klik dan op EXTRA, MAPOPTIES. Daar kies je voor het tabblad BESTANDSTYPEN. Selecteer vervolgens het bestandstype waarvoor je de eigenschappen wil wijzigen. In dit geval is dat .jpg. Hier zal dus onder de kolom BESTANDSTYPEN de geïnstalleerde software staan.

Klik op de knop WIJZIGEN om dit aan te passen. Kies een ander programma om .jpg’s mee te openen. Je krijgt dan een lijst te zien van geïnstalleerde programma’s op je pc.

Staat het gezochte programma niet in de lijst, klik dan op OVERIGE. Vervolgens wordt Verkenner geopend, en kan je zelf het gewenste programma selecteren.

Het pictogram dat wordt getoond bij een bepaald bestandstype, stemt overeen met het programma dat gebruikt
wordt om deze bestanden te openen.

Kies je een ander programma, dan zal het icoontje ook veranderen. Ben je niet tevreden met het icoontje dat het programma gebruikt, dan kan je dat ook veranderen.

Klik op GEAVANCEERD en ANDER PICTOGRAM. Met BLADEREN kan je vervolgens het bestandje selecteren waar het icoontje zich bevindt.