Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox.


Het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie ofte BIPT deed een onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen van de Belgische surfer bij tweeduizend telefonisch ondervraagden. Uit het onderzoek blijkt dat de beveiliging van computers meestal in orde is, maar dat het draadloos netwerk meestal minder goed onderhouden wordt.

Virusscanners zijn volgens het onderzoek goed ingeburgerd. Bijna negentig procent van de ondervraagden beschermt zijn computer, hoofdzakelijk tegen virussen en spyware. Toch sluit dit problemen niet uit. Zo had één derde van de deelnemers aan het onderzoek al eens te kampen met ernstige computerproblemen. In de helft van de gevallen ging het om een virus of spyware. Andere problemen hebben vooral betrekking op spam.

Het computersysteem beveiligen lijkt anno 2007 goed ingeburgerd, de beveiliging van draadloze netwerken laat echter te wensen over. Drie op tien Belgen surfen draadloos, slechts de helft van de ondervraagden beweert dat hun draadloos netwerk beveiligd is. Van de ondervraagden die beweerden een beveiliging te hebben, wist zestig procent niet welke dit was.

Al bij al is het BIPT tevreden met de beveiliging van de computeraansluitingen. De meerderheid van de Belgen zorgt voor een actuele beveiliging van de internetaansluiting en het computersysteem zelf. Het onderzoek wijst ook uit dat mensen die vaker hun computer gebruiken, deze ook beter beveiligen. Pijnpunten voor beveiliging blijven de zwakke beveiliging van WiFi-netwerken en spam. Daarnaast wil het BIPT ook dat firewalls en antispyware in vergelijking met virusscanners meer worden gebruikt.

External links

BIPT