twee kolommen vergelijken

Als je in Excel twee kolommen hebt die in sommige cellen van elkaar verschillen, is het moeilijk om manueel de verschillende of overeenkomstige cellen te vinden. Met een eenvoudige functie in Excel kan je die verschillen echter automatisch vinden.

Hoe kan ik kolommen vergelijken in Excel?

Start het programma op en open het werkblad met de kolommen die je wil vergelijken. Selecteer de cellen die je wil vergelijken met de muis.

Klik daarna op BEWERKEN, GA NAAR, SPECIAAL. Duid VERSCHILLEN IN RIJ aan en klik op OK. De cellen met verschillende inhoud worden nu blauw of grijs gekleurd.