Wij hadden graag de hostingkosten van onze website terugverdiend door de verkoop van t-shirts en kalenders. Mag dat zomaar van de fiscus?


Binnenkort starten we met een aantal mensen een website op. De hostingkosten hadden we echter graag terugverdiend door de verkoop van t-shirts en kalenders. Eventuele winst kunnen we dan gebruiken om onze site via bijvoorbeeld reclamebanners en dergelijke te promoten. We willen echter geen problemen met de fiscus. Daarom onze vraag: is een dergelijke verkoop toegelaten, en wat zijn de eventuele beperkingen?

Frederic Verpoest

Alvast geen doordeweekse vraag, en eentje die we veiligheidshalve doorspeelden aan de belastingsdiensten. Maar liefst drie afdelingsverantwoordelijken stonden ons te woord.

Een die zich afvroeg in hoeverre hier van een of andere vennootschapsconstructie sprake is, zoals een vzw. In dat geval horen natuurlijk alle uitgaven én inkomsten netjes geboekt te worden.

Het afdelingshoofd voor personenbelasting wist ons nog te vertellen dat zo’n verkoop onderhevig is aan belastingen, óók als die door individuele personen gebeurt en ongeacht het eventuele winstoogmerk.

Gaat het om een activiteit die geen repetitief karakter heeft en niet echt georganiseerd verloopt, dan kan je die inkomsten wellicht als divers inkomen formuleren, met een vaste aanslagvoet van 33%.

Aangezien je blijkbaar met verschillende personen voor deze verkoop wil samenwerken, is de kans echter groot dat jij – en in principe ook de andere groepsleden overeenkomstig een afgesproken verdeelsleutel – die centjes als beroepsinkomen horen aan te geven, waarbij je dan weliswaar eventueel gemaakte kosten kan inbrengen.

Een ommetje bij het hoofd BTW bleek echter ook nog nodig. Die zei echter dat een gefundeerd antwoord op deze vraag onmogelijk was, wegens te vaag.

We kregen de raad hiervoor www.fisconet.be te raadplegen, ‘een site die we zelf trouwens ook altijd gebruiken voor complexe vragen’.

En als uitsmijter kregen we verder nog het advies aan te kloppen bij de griffie van de handelsrechtbank… Dus toch opletten hoe je het aanpakt!