Ik zou graag een cd-rom maken, waarbij automatisch een menu verschijnt zodra je het schijfje in het station stopt. Welk programma heb ik daarvoor nodig?

Bruno Verschuere

In zijn meest eenvoudige vorm kan je zo’n zelfstartende cd eigenlijk gewoon met je Kladblok maken.

Stel even dat je een PowerPoint-presentatie op de cd hebt geplaatst in de map presentbruno.ppt, die je automatisch wil laten afspelen via de bijgevoegde viewer (ppview32.exe). Creëer dan een eenvoudig tekstbestandje met de naam autorun.inf, dat de volgende regels bevat:

[autorun]
open= .presentppview32.exe .presentbruno.ppt

Dat autorun.inf-bestand brand je dan naar de rootmap van de cd. Jouw verzoek gaat echter nog een flinke stap verder. Gelukkig bestaan hier prima tools voor, en met Quick Menu Builder kan het zelfs helemaal gratis. De software is ook beschikbaar in het Nederlands, maar dan moet je wel nog even deze Nederlandstalige module downloaden en na-installeren.

De werkwijze is eenvoudig. Je laadt eerst de nodige afbeeldingen in, en vervolgens creëer je de menuknoppen en koppel je hier een specifieke actie aan. Om via zo’n drukknop een programma te laten uitvoeren – bijvoorbeeld voor het installeren van software – kies je bij KNOPACTIE voor UITVOEREN.

Indien nodig kan je hier ook nog schakelopties aan toevoegen (die moet je invullen bij PARAMETERS). Er zijn trouwens nog andere acties mogelijk: een e-mail versturen, een document openen, een cd uitwerpen, enzovoort.

In een volgende stap kan je het menu nog wat verder aankleden, en bijvoorbeeld geluidjes aan de knoppen hangen. Uiteindelijk is het de beurt aan de export: je menu wordt dan in een uitvoerbaar bestand gegoten (menu.exe) én tegelijk wordt het bijhorende bestand autorun.inf voor jou geprepareerd. Die zet je, zoals gezegd, in de rootmap van de cd.

External links

Quick Menu Builder