Vergeleken met andere Europese landen betalen Belgische surfers heel wat meer om snel te surfen. Dat is de conclusie van een vergelijkend onderzoek dat in opdracht van de federale overheid werd uitgevoerd. Hoofdoorzaak is de beperkte concurrentie op de internetmarkt, aldus de studie. Het onderzoek – dat eigenlijk draaide rond de digitale kloof – werd gisteren voorgesteld.

In Europa surfen de Fransen het goedkoopst van allemaal. Zij betalen gemiddeld vijftien euro voor een 8 megabitverbinding, althans in bepaalde dichtbewoonde gebieden. Frankrijk wordt op de voet gevolgd door Nederland, waar eenzelfde lijn twintig euro per maand kost. Dat zijn echter buitengewoon lage tarieven, want het Europees gemiddelde is 33 euro.

Maar in België ligt de kostprijs beduidend hoger. Gemiddeld kost een 8 megabitlijn in ons land veertig euro – zeven euro meer dan het Europees gemiddelde.

Volgens het onderzoek is de hoofdoorzaak dat nieuwe ISP’s moeilijk voet aan wal krijgen in België. Een beperkt aantal spelers, met name Belgacom (deels een overheidsparticipatie) en Telenet, hebben een zeer sterke marktpositie. Voor nieuwe internetaanbieders zou het daardoor heel moeilijk zijn om klanten te werven.

Open VLD-senator Stéphanie Anseeuw zegt niet verbaasd te zijn door de resultaten van het onderzoek. De politica, die reeds in 2006 pleitte voor meer concurrentie op de internetmarkt, vindt dat Belgacom en Telenet te dominant zijn. “Al jaren zijn de prijzen van deze twee hetzelfde, terwijl de prijzen in het buitenland al jaren dalen”, zegt Anseeuw in een verklaring.

Tik – de vereniging van telecom- en internetgebruikers – zegt te geloven in het nut van concurrentie op kabel en xDSL, modulaire abonnementen en een coherente wetgeving. Vooral de mogelijkheid om zelf te bepalen welke internetopties men aanschaft, vindt Tik belangrijk. Belgacom bijvoorbeeld, verdedigt zijn hogere prijzen door te wijzen op extraatjes zoals gratis liedjes in de iTunes Store of kostenloze fotoafdrukken. Maar, “zelfs al wil je ze niet, krijg je ze toch”, zegt Tik-voorzitter Marcel Vander Mierde. Een probleem is dat het heel moeilijk te bepalen is hoeveel die extraatjes eigenlijk toevoegen aan de kostprijs van een internetabonnement, aldus Vander Mierde.

Vander Mierde benadrukt dat de studie eigenlijk draaide rond de invloed van de kostprijs van internetabonnementen op de digitale kloof. En die is er, zegt de Tik-voorzitter, want net de light-abonnementen zijn duur. Dat komt onder meer omdat de bijhorende limieten zeer beperkt zijn en bijkomende megabytes veel geld kosten.

Voor die redenen is ook Tik voorstander van een sterke internetwaakhond. “Het BIPT en de Raad van Mededinging heeft momenteel geen macht, in Nederland is dat bijvoorbeeld heel anders”, merkt Vander Mierde. De vereniging pleit ook voor de oprichting van een “gemeenschappelijk en multi-disciplinair overlegplatform” om de digitale kloof te bestrijden.

Maar er zijn ook partijen die de resultaten van de studie willen nuanceren. Zoals de grote ISP’s zelf. Zij stellen dat de kosten voor internetaanbieders in België hoger liggen en wijzen op de extraatjes die surfers bij hun abonnementen krijgen.

Bram Lievens, een onderzoeker bij het Studies on Media, Information and Telecommunication-centrum van de Vrije Universiteit Brussel, wijst er in een interview met weekblad Knack op dat bepaalde belangrijke factoren buiten beschouwing werden gelaten tijdens de studie. “Uit eerder onderzoek bleek inderdaad dat de netto internetprijzen in België duurder zijn dan in onze buurlanden. Maar wanneer je rekening houdt met andere factoren zoals de koopkracht, behoren we zelfs tot de landen waar internet het goedkoopst is”, zegt Lievens.

Ondanks deze argumenten wil minister Verwilghen onderzoeken wat er kan gedaan worden om de breedbandmarkt toegankelijker te maken. Mogelijk zou daarbij de telecomwaakhond BIPT worden aangemoedigd om op te treden en prijsverlagingen door te drukken.

17u17: update met reactie van Tik