Ik bezit een geregistreerde versie van Office 2002. Bij mijn weten is het niet mogelijk om dit pakket een tweede keer op een andere pc te installeren. Dan krijg je immers de melding ‘is reeds geinstalleerd op een pc’. Wat moet ik dan doen als mijn pc defect is en ik moet overgaan tot de aankoop van een andere pc. Wordt mijn Office-pakket dan waardeloos?

Hubert Bals

Zoals je zelf terecht opmerkt, laat de activatiesleutel je slechts toe de Microsoft software – het gaat hier om de producten Microsoft Office XP en Microsoft Windows XP – te installeren op één pc tegelijkertijd. Eenzelfde softwarepakket kan met andere woorden slechts gebruikt worden op één pc.

Wanneer je computer defect is en je hem vervangt door een nieuw systeem, kan je de originele software opnieuw installeren op de nieuwe machine.

Het volstaat dan om contact op te nemen met het Microsoft Activation Center dat je een nieuwe activatiesleutel toekent. Het Microsoft Activation Center is telefonisch te bereiken op het gratis nummer 0800 40758.