Veel mensen hebben meer dan één e-mailaccount geconfigureerd in Outlook (de mail van hun provider, werkmail, Gmail, Hotmail, …). Het programma gaat na of er nieuwe mail is in volgorde van de accounts.

Misschien wil je dat een bepaalde account – bijvoorbeeld die van je werk – eerst gecheckt wordt, zodat je een paar seconden tijd wint.

Dit stel je als volgt in: klik op EXTRA, E-MAILACCOUNTS, VOLGENDE. Selecteer nu een account en gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de juiste volgorde te bepalen. Doe hetzelfde voor je andere accounts.