Grote bestanden kan je zonder problemen kleiner maken, zodat je ze sneller kan versturen. Zoiets noemt men comprimeren, en er bestaan verschillende programma’s die dat werkje voor je opknappen. De ontvanger van het bestand moet natuurlijk ook beschikken over hetzelfde programma om het bestand te kunnen ‘uitpakken’. Er treedt bij deze vorm van (tijdelijke) compressie geen gegevensverlies op. Je kan meerdere bestanden tegelijkertijd in één compressiebestand plaatsen.

 

Niet alle bestanden laten zich echter goed inpakken. Sommige bestandsformaten hebben al een vorm van compressie in zich. De bekendste voorbeelden zijn het jpeg-fotoformaat en het DivX-filmformaat. Je zal hier merken dat er nauwelijks verschil is tussen de originele en de nieuwe bestandsgrootte. Veel voordeel haal je daar dus niet uit. Maar in de meeste andere gevallen kan je een winst van 20 tot 50 procent ten opzichte van de originele grootte halen. En zo krijg je alles misschien toch nog als e-mailbijlage doorgestuurd.

 

Om in Windows XP bestanden te comprimeren heb je geen extra software nodig. Selecteer de bestanden die je wil inpakken en klik er op met de rechtermuisknop. Kies in het menu voor KOPIËREN NAAR en vervolgens voor GECOMPRIMEERDE MAP. Onmiddellijk wordt er nu een zip-bestand gemaakt in dezelfde map als de originele bestanden. Dubbelklik erop, en je krijgt de inhoud ervan te zien.

 

Om de bestanden terug uit te pakken, kies je links, bij MAPTAKEN, voor ALLE BESTANDEN UITPAKKEN en doorloop de wizard. Voor alle andere versies van Windows kan je beroep doen op het bekende programma Winzip, dat je terugvindt op www.winzip.com.