Je weet natuurlijk al langer dan vandaag dat je gegevens vanuit andere documenten, en zelfs vanuit andere toepassingen in Word kan plakken. Dat doe je via het menu BEWERKEN, waar je KOPIËREN kiest in het brondocument en PLAKKEN in het doeldocument van Word (je kan ook de sneltoetscombinaties CTRL+C en CTRL+V gebruiken).

Standaard wordt de tekstopmaak van het brondocument behouden, maar misschien heb je liever dat die de opmaak van het doeldocument overneemt, of dat die opmaak gewoon genegeerd wordt? Dat heb je snel geregeld door de knop PLAKOPTIES aan te klikken, die vlakbij het geplakte item verschijnt. Je krijgt dan een lijstje met opties te zien, waar je de gewenste opmaak kan selecteren (basisopties zijn gewoonlijk: BRONOPMAAK BEHOUDEN, AANPASSEN AAN DOELOPMAAK, of ALLEEN TEKST BEHOUDEN).

Gaat het bijvoorbeeld om een item uit Excel, dan kan je ook nog aangeven dat je een koppeling met het oorspronkelijke rekenblad wil behouden; wijzigingen in dat rekenblad worden dan automatisch ook in het Word-document aangepast.