TimeLeft 3.10 bevat een klok, een alarm, een timer, een stopwatch en een sticky note. Als je dan nog de tijd of een afspraak vergeet, weten wij het ook niet meer.

[download_file]
Elke functie is onafhankelijk in te schakelen en te configureren. Het uitgebreidst is de alarmfunctie, waarmee je je via een pop-up of een wav-geluid kan laten herinneren aan een afspraak. Ook kan je het alarm zo instellen dat op een bepaalde tijd een programma wordt geopend of je pc wordt afgesloten.

Vooral de mogelijkheid de klok – en je systeemklok – te laten synchroniseren met een atoomklok, vonden wij handig. Ook de timer is aardig: deze telt terug naar een bepaald moment, bijvoorbeeld je verjaardag of het nieuwe jaar.

De versie die wij hier aanbieden is gratis, maar heeft een beperking: je kan niet meer dan één alarm, timer en stopwatch tegelijkertijd open hebben staan.

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server

External links

NesterSoft