De kans is groot dat je al tig keren de toetscombinaties Ctrl+C en Ctrl+V hebt gebruikt om tekst of afbeeldingen naar het Windows klembord te kopiëren en vervolgens elders weer te plakken. Handig, dat wel, maar alles bij elkaar valt er nauwelijks iets in te stellen of te beheren. ClipAngel geeft je veel meer beheermogelijkheden naar het klembord toe.

Tussenpersoon

Na de installatie van ClipAngel blijft de Ctrl+C (kopiëren naar klembord) werken zoals voorheen. ClipAngel heeft zich echter (vanuit het systeemvak van de Windows-taakbalk) als tussenpersoon geïnstalleerd. Alles wat je via Ctrl+C naar het klembord stuurt, komt namelijk in het overzichtsvenster van ClipAngel terecht.  De inhoud blijft – zonder tegenbericht van jezelf – zelfs over verschillende Windows-sessies heen behouden.

Alle items (clips genoemd worden standaard chronologisch geordend, maar met een muisklik wijzig je deze volgorde volgens datatype, datum of sleutelwoord.  Handig is ook dat het brondocument, waaruit de clip afkomstig is, wordt vermeld. Je krijgt elke clip ook in een voorbeeldvenster te zien.

Wil je een bepaalde clip in een document plakken dan hoef je maar op het item te dubbelklikken – uiteraard nadat je eerst de cursor op de gewenste locatie in het doeldocument hebt gepositioneerd.

Bewerken en verwijderen

ClipAngel laat je uiteraard ook toe clips te verwijderen, maar ook om tekst te bewerken, clips als favorieten te markeren, tekst uit diverse clips te combineren en zelfs om tekst via Google Translate te laten vertalen in de gewenste doeltaal.

Via een wat rudimentair instellingenvenster is het bovendien mogelijk clips afkomstig van specifieke applicaties door ClipAngel te laten negeren, een limiet in te stellen op het aantal of de grootte van de clips, enz.

Kortom, wie vaak van het Windows klembord gebruikt maakt, heeft eigenlijk weinig redenen om deze flexibele klembordbeheerder links te laten liggen.