FolderMerger 1.6

FolderMerger vereist de installatie van .NET Framework 4.0 en de maker van het programma raadt je tevens aan het programma als administrator op te starten. De tool bestaat eigenlijk maar uit een enkel hoofdvenster waarin je alle parameters van de ‘versmelting’ van de mappen correct hoort in te stellen.

Submappen

Logischerwijze begint dat met het aanduiden van de bron(mappen) evenals de doelmap waarin alle bestanden uiteindelijk horen terecht te komen. Standaard worden alle submappen van de bronmap meegenomen, maar je kunt die ook selectief weer weghalen.

Normaliter blijft de mapstructuur van de bron netjes behouden bij het overzetten naar de doelmap, maar als je dat zo instelt wordt deze submappenhiërarchie genegeerd en belanden alle bestanden in de root van de doelmap. Je kunt ook filters activeren en bijvoorbeeld alleen bestanden met bepaalde namen (al dan niet hoofdlettergevoelig) of extensies weerhouden.

Uiteraard voorziet het programma ook in een mechanisme om conflicten op te lossen, met name wanneer twee gelijknamige bestanden in dezelfde mappen dreigen terecht te komen. In dat geval heb je vier mogelijkheden: altijd vervangen (door het bestand uit de bronmap), nooit vervangen, beide behouden maar de bestandsnaam van een teller voorzien, of alleen vervangen als het bronbestand nieuwer is dan het doelbestand.

Merge

Zodra je dan de Merge-knop indrukt gaat de operatie van start. Je kunt de voortgang in het hoofdvenster volgen en op het einde van de rit krijg je een beknopt verslag: je verneemt hoeveel bestanden er zijn behandeld, hoeveel ervan zijn ‘samengesmolten’ en hoeveel conflicten er zijn opgetreden.

Handig is nog dat je alle ingesteld parameters in een projectbestand kunt bewaren en naderhand ook weer oproepen. Op die manier hoef je voor een volgende, identieke of vergelijkbare operatie niet opnieuw alles in te stellen.

Folder Merger kan weinig meer dan wat standaard mogelijk is met de Verkenner – laat staan met flexibele synchronisatietools -, maar het maakt dergelijke operaties wel een stuk comfortabeler en minder risicovol (in de veronderstelling althans dat je alle parameters optimaal hebt ingesteld).