Cryptermite 1.4a

Privacygevoelige bestanden en (chat)berichten houd je het liefste afgeschermd van pottenkijkers. De meest solide manier om dat te doen is vooralsnog stevige encryptie. Cryptermite, dat met een zestal encryptiealgoritmes overweg kan, is specifiek bedoeld voor het encrypteren van bestanden en boodschappen en ondersteunt tevens steganografie.

Cryptermite is portable en behoeft dus niet eens een installatie. De interface oogt enigszins gedateerd en druk, maar het voordeel is wel dat je zowat de standaardfuncties in één hoofdvenster verenigd ziet. De werking is eigenlijk zeer eenvoudig.

Wachtwoord

Wil je een bestand versleutelen dan duid je logischerwijze eerst het bestand aan en vervolgens geef je een wachtwoord in (van minimaal vijf tekens). Eventueel geef je aan dat je het originele bestand na de encryptie wilt ‘wipen’ (zodat het niet meer kan worden teruggehaald). Naast het standaardformaat met extensie .cry is het ook mogelijk een versleuteld exe-bestand te creëren, zodat je Cryptermite als dusdanig niet nodig hebt om het te kunnen decrypteren. Dit laatste is echter alleen maar mogelijk wanneer je AES (128 bits) als encrpytie-algoritme geselecteerd laat. Alternatieve algoritmes zijn nog: Serpent (128 bits), TwoFish (128 bits), BlowFish (224 bits) en Triple DES (112 bits).

Het is echter ook mogelijk het RSA-algoritme in te zetten, op basis van private en publieke sleutelparen. Die kun je overigens heel eenvoudig zelf aanmaken vanuit Cryptermite, waarbij je de keuze hebt tussen 1024, 2048, 4096 of 8192 bits.

Cryptermite maakt tevens gebruik van toevallige initialisatievectoren. Dat houdt in dat geëncrypteerde data er telkens anders uitzien, zelfs wanneer je dezelfde inhoud met hetzelfde wachtwoord versleutelt.

Naast bestanden kun je ook tekstboodschappen op eenvoudige manier encrypteren. Je hoeft de tekst maar in te tikken of te plakken in een afzonderlijk paneel en na een druk op de knop verschijnt de geëncrypteerde versie in een ander paneel.

Chatsessie

Cryptermite laat je bovendien toe een soort chatsessie op te zetten tussen een server- en een clientgedeelte. Deze chats – die eigenlijk meer weg hebben van snelle bestandstransfers – worden dan automatisch ook door het programma versleuteld.

Verder bevat Cryptermite nog een hashcode-generator voor berichten en bestanden. Het programma ondersteunt daarbij verschillende hash-formaten, waaronder SHA256, SHA512, SH1, MD5, MD4 en CRC32.

Je vindt er tevens een steganografische module terug. Je duidt zowel het beeldbestand (de drager) als het te verbergen document aan waarna je het bijhorende wachtwoord invult. De tool vertelt je of de afbeelding voldoende ‘capaciteit’ heeft om het gevraagde document te verbergen. Uiteraard is ook de omgekeerde weg mogelijk en laat het programma je toe een verborgen document uit een afbeelding op te vissen, weliswaar na het intikken van het juiste wachtwoord.