Het Media Access Control(MAC)-adres van je toestel is een uniek adres dat je hardware identificeert voor andere toestellen die er via het internet mee willen communiceren. Het IP-adres van je computer is meestal dynamisch en verandert geregeld, maar je MAC-adres blijft zonder ingreep altijd hetzelfde. Het is echter mogelijk om het MAC-adres aan te passen als dat nodig is, op eender welk besturingssysteem.

De opdrachtprompt informeert je over je huidige MAC-adres

Stap 1 / waarom?

De kernfunctie van een MAC-adres is het mogelijk maken van netwerkcommunicatie, maar daarnaast het speelt ook een grote rol in authenticatie. Verschillende diensten identificeren gebruikers aan de hand van hun MAC-adres. Soms heb je een specifiek MAC-adres om je ergens aan te melden, anderen gaan je computer juist blokkeren op basis ervan. In beide situaties is het handig om je MAC-adres te kunnen aanpassen. Elke netwerkinstantie heeft zijn eigen MAC-adres, wat betekent dat een computer met ethernet- en wificapaciteit over meerdere MAC-adressen beschikt. Om je huidige MAC-adres(sen) te checken open je Windows de opdrachtprompt en typ je ipconfig /all in. Het MAC-adres is te lezen achter Physical adress. Voor Linux en macOS volstaat het commando ipconfig.

Niet elke netwerkdriver ondersteunt de optie om het MAC-adres te veranderen.

Stap 2 / Windows

Op een pc moet je in Apparaatbeheer zijn om de nodige veranderingen te maken. Je vindt dit menu het snelst door met je rechtermuis op Start te klikken. Ga in de lijst op zoek naar het onderdeel Netwerkadapters. Selecteer de adapter waarvan je het MAC-adres wil veranderen. Rechterklik erop, open Eigenschappen en ga naar Geavanceerd. Kies de optie Network Adress. Zie je deze optie niet, dan ondersteunt je netwerkdriver deze functie niet. Pas de waarde van het netwerkadres aan naar je nieuwe MAC-adres; het nummer voer je in zonder leestekens. Klik op OK om de actie te voltooien.

Stap 3 / Linux

Bij de meeste linuxvarianten kan je gebruik maken van NetworkManager om je MAC-adres te veranderen. In Ubuntu open je het venster door in de taakbalk bovenaan je scherm op het netwerk-icoontje te klikken. Selecteer vervolgens Wijzig Verbindingen, kies de verbinding die je wil veranderen, en klik op Bewerken. Wil je je ethernet veranderen, dan vul je in het tabblad Ethernet bij Cloned MAC Adress het nieuwe MAC-adres in, en bewaar je nadien je veranderingen. Om de verandering permanent te maken moet je het relevante configuratiebestand in /etc/network/interface.d/ aanpassen, anders reset het MAC-adres weer wanneer je je computer heropstart.

Ijverige Terminal-gebruikers hebben het programma waarschijnlijk in de Dock staan.

Stap 4 / macOS

In macOS heb je Apples versie van de opdrachtprompt nodig, de Terminal. Gebruik de sneltoest CMD + Spatiebalk, tik Terminal in en druk op Enter. Het commando dat je moet invoeren is sudo ifconfig en0 xx:xx:xx:xx:xx:xx, waarbij je de x’jes vervangt door het nieuwe MAC-adres. Ook en0 staat niet vast, hier moet je de specifieke naam van de netwerkinterface invoeren. Dit is doorgaans wel en0 of en1. Ben je niet zeker, dan kan je eerst ipconfig invoeren om een lijst met je netwerk-adapters op te roepen. Het veranderen van het MAC-adres in macOS is iets moeilijker, omdat ook hier de verandering niet permanent is. Om het adres te verankeren heb je een macro nodig die de MAC-wijziging uitvoert telkens als je je computer opnieuw opstart.