security

 

Wil je vermijden dat derden privacygevoelige data kunnen inkijken, dan blijft de meest aangewezen methode nog altijd stevige encryptie. Dat is precies waar CrocoCryptFile kan voor zorgen, waarbij je zelf de gebruikte encryptiemethode kiest.

Kies je code

CrocoCryptFile laat zich erg eenvoudig bedienen. Na installatie start je de tool op waarna je in een verkenner-achtig venster een of meer bestanden of mappen aanduidt die je wil laten versleutelen. Of je klikt die in de Verkenner met de rechtermuisknop aan en je kiest Encrypt with CrocoFile.

In beide gevallen verschijnt nu een nieuw dialoogvenster waarin je enerzijds de doelmap voor het versleutelde archief aanduidt en anderzijds een van de acht beschikbare versleutelingsalgoritmes selecteert. Dit archief blijkt een propriëtair formaat te zijn (met de extensie croco). De encryptie-algoritmes zijn grotendeels ‘wachtwoord-gebaseerd’, waarbij je de keuze hebt tussen AES, TwoFish, Serpent en Camellia (telkens 256-bits).  Verder zijn er nog: Windows KeyStore, GPG/OpenPGP Key (beide telkens 256-bits) en twee ‘cloaked’ (aka headerless) algoritmes: AES-TwoFish-256 en ‘output padding’.

Afhankelijk van het gekozen algoritme wordt je dan eerst nog om een stevig wachtwoord gevraagd van minimaal 8 tekens, waarna het versleutelde archief wordt aangemaakt.

Ontsluiten

Het decrypteren gaat nog iets eenvoudiger. Het volstaat te dubbelklikken op zo’n croco-bestand, waarna je aangeeft waar de uitgepakte bestanden moeten terechtkomen en je desgevraagd ook het bijhorende wachtwoord invult.

CrocoCryptFile is dus een eenvoudige tool, maar veel meer hoeft dat niet te zijn: de achterliggende encryptie-algoritmes zijn best wel stevig. Zorg er wel voor dat je je wachtwoord niet vergeet, want dat wordt nergens (automatisch) opgeslagen.