Je doet er altijd goed aan regelmatig te controleren of je wel over de nieuwste versies van je geïnstalleerde software beschikt. Immers, er is wellicht nieuwe functionaliteit aan toegevoegd, de software is stabieler of – belangrijker nog – bepaalde veiligheidslekken zijn intussen gedicht. OUTDATEfighter kan dit hele proces van controle, download en installatie verregaand automatiseren.

OUTDATEfighter is misschien een nobele onbekende voor jou, maar wellicht rinkelt er wel een belletje bij SPAMfighter. Inderdaad, beide producten zijn van dezelfde makers (en die hebben er intussen nog een rist andere aan toegevoegd, telkens met ‘fighter’ als vast epitheton in de programmanaam).

Zodra je OUTDATEfigher opstart krijg je de gelegenheid een scan uit te voeren. Dat houdt in dat de tool je geïnstalleerde software vergelijkt met die van een online database. Die claimt weliswaar zo’n 1,25 miljoen items te bevatten maar de resultaten waren alles bij elkaar niet zo indrukwekkend. Verschillende oudere programma’s die we opzettelijk hadden geïnstalleerd waaronder al wat bejaarde exemplaren van Opera, WinAmp en Notepad++, bleven vreemd genoeg buiten de radar.

Op oudere software die wel wordt gedetecteerd wordt blijkbaar meteen ook een viruscan uitgevoerd, uiteraard door de virusjager uit eigen huis: VIRUSfighter. Je kunt ook bijkomende informatie over de geïnstalleerde software opvragen, waaronder de huidige en de nieuwste versie, de bestandsgrootte, de uitgever, de bijhorende url, enz.

Vervolgens kun je elke instantie van verouderde software afzonderlijk laten downloaden en installeren, maar nog handiger is de mogelijkheid om alle gedetecteerde software in één beweging te laten updaten: de nieuwste versies worden dan gedownload en een na een geïnstalleerd. Die installaties liepen echter niet altijd vlekkeloos op onze testtoestellen: soms weigerde een installatie om onduidelijke reden of klaagde de setup erover dat de huidige versie eerst moest worden stopgezet.

Verder bevat OUTDATEfighter ook nog een module waarmee je naar Windows updates kunt speuren, zowel belangrijke als optionele updates. Ook die kun je dan in één keer laten installeren; voor zover dat al lukt, want op onze testsystemen weigerde telkens zowat de helft van de beschikbare updates zich te laten installeren. Het nut van deze module is bovendien wat twijfelachtig op een modern systeem als Windows 10 gezien daar alle nodige updates normaliter al automatisch worden opgehaald en uitgevoerd.

Jammer wel dat de tool niet over een ingebouwde planningsmodule ofte scheduler beschikt. Dan zou je automatisch op gezette tijden het systeem op verouderde software kunnen laten checken, terwijl je dat nu nog altijd manueel moet initiëren.