Het is geweten dat ‘security by obscurity’, oftewel de inzet van ‘geheime technieken’ om je gegevens voor anderen ontoegankelijk te maken, niet de beste aanpak is. Veel beter is het data stevig te versleutelen met goed gekende en vertrouwde algoritmes. SecretFolder behoort weliswaar tot het eerste kamp maar voor wie het vooral om doen is snel een paar datamappen te kunnen verbergen kan de tool wel zijn nut hebben.

De installatie van SecretFolder heb je snel genoeg voor elkaar, maar je krijgt af te rekenen met een wel erg laconieke mededeling: omdat de tool blijkbaar niet goed kan functioneren zolang de indexeringsservice van Windows actief is wordt die doodleuk uitgeschakeld. Kun je daar mee leven (en dus bijvoorbeeld ook aanvaarden dat je niet langer op trefwoorden in je MS Outlook  naar specifieke berichten kunt zoeken), dan kun de installatie rustig laten verdergaan.

Bij de eerste opstart dien je dan (tweemaal) een stevig wachtwoord in te vullen en desgewenst ook je e-mailadres waar een herstelsleutel naartoe wordt gezonden als je aangeeft niet langer je wachtwoord te herinneren. We raden je echter aan dat wachtwoord zelf te noteren en ergens veilig te bewaren, want op ons verzoek belandde er… géén herstelsleutel in onze mailbox.

Het programma zelf laat zich erg makkelijk bedienen. Je duidt een of meer mappen aan waarna die in een overzichtslijst verschijnen. Met de knoppen Lock en Unlock kun je de geselecteerde mappen dan onmiddellijk verbergen of opnieuw zichtbaar maken. Dat bleek goed te werken, behalve op een usb-stick (mét NTFS-formattering) waar het programma weliswaar een ‘lock’-status aangaf, maar waar de map simpelweg zichtbaar bleef.

Je moet ook kunnen leven met een paar advertenties die opvallend zichtbaar blijven in het hoofdvenster van SecretFolder. We hebben niet getracht de onderliggende werking van SecretFolder te achterhalen, maar maken ons sterk dat zo’n beveiliging ongetwijfeld makkelijk te omzeilen valt, bijvoorbeeld wanneer je de data via een live Linux-medium zou benaderen.

Wanneer je naderhand SecretFolder toch weer van je systeem verwijdert, kijk dan zeker na of de indexeringsservice (Windows service) in services.msc wel weer is ingeschakeld en automatisch wordt opgestart.