In zowat alle versies van Windows wordt gebruik gemaakt van een map om tijdelijk bestanden van services en applicaties in te bewaren. Het is de bedoeling dat een applicatie zijn bestanden verwijdert, eenmaal het deze niet langer nodig heeft, maar niet alle software doet dit consequent. Om opslagruimte te besparen, kan je de map automatisch laten leegmaken.

Omgevingsvariabelen

Applicaties op je computer zullen bepalen waar ze hun tijdelijke bestanden moeten bewaren aan de hand van de omgevingsvariabelen op je pc. Je kan de omgevingsvariabelen van je pc controleren door naar omgevingsvariabelen te zoeken en op enter te drukken. In het venster dat zich opent, zal je de variabelen TEMP en TMP zien staan. Deze variabelen bevatten hoogstwaarschijnlijk het pad %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp, waarbij USERPROFILE voor c:/Gebruikers/[je naam] staat. Je kan dit pad alleen terugvinden door Windows Verkenner ook Verborgen items te laten tonen via Het lint en Beeld.

Handmatig leegmaken

Er zijn twee manieren waarop je de temp-map handmatig kan leegmaken. In de eerste plaats kan je naar de map navigeren in Windows Verkenner, alle bestanden in de map selecteren en op Delete drukken. Ook kan je gebruik maken van de Schijfopruiming-tool van Microsoft. Zoek hiervoor naar Schijfopruiming en druk op enter. Klik hierna op OK en wacht tot de tool klaar is met zijn analyse. Wanneer een nieuw venster zich opent, moet je naar beneden scrollen en Tijdelijke bestanden aanvinken. Klik tot slot op OK om de bestanden te laten verwijderen.

Automatisch verwijderen

Om dit proces automatisch te laten verlopen, moet je gebruik maken van een batch-script. Open hiervoor een leeg tekstbestand en typ op de eerste regel @echo off, op de tweede regel dient del “%tmp%\*.*” /s /q /f te staan en op de laatste regel moet je FOR /d %%p IN (“%tmp%\*.*”) DO rmdir “%%p” /s /q typen. Klik hierna met je rechtermuisknop op het Windows-icoon, kies voor Uitvoeren en typ in het venster shell:startup. Wanneer je op OK klikt, zal de Opstarten-map worden geopend. De bestanden die in deze map staan, worden automatisch gelanceerd wanneer je je computer start. Sla het tekstbestand dat je zojuist hebt aangemaakt in deze map op met de extensie .bat. Telkens wanneer je je pc opstart, zal je temp-map worden leeggemaakt.

RAM-schijf

Ongeacht de methode die je uit vorige stappen hebt toegepast, zal je temp-map niet volledig leeg zijn. Dit komt omdat er steeds applicaties en services draaien die voorkomen dat je een bestand verwijdert. Dit probleem heb je niet wanneer je je temp-map in de RAM-schijf – een deel van je geheugen dat werkt als virtuele schijf – plaatst. Telkens wanneer je je computer herstart, zal de map volledig worden leeggemaakt.

[related_article id=”167588″]

RAM Disk van SoftPerfect is een goede tool om een RAM-schijf aan te maken. Ga naar www.softperfect.com/products/ramdisk, scrol naar beneden en klik op Download RAM Disk. Klik na de installatie op het plusicoon om een schijf aan te maken. Je ziet hoeveel RAM je ter beschikking hebt en kiest zelf hoeveel je daarvan wilt opzijzetten voor de RAM-schijf. Voor je temp-map is 512 MB voldoende. Kies de schijfletter, selecteer NTFS als bestandsysteem en typ TEMP bij Aan te maken mappen. Klik hierna op OK en ga naar Opties. Klik op Instellen Windows TEMP Map en geef het nieuwe pad van de RAM-schijf op.