laptop dokter

De eerste aangewezen handeling wanneer je internetproblemen thuis vaststelt, is het kort uit- en weer inschakelen van je router. Als dat echter niet helpt, dan vormt het opnieuw starten van de interne netwerkadapter van je Windows 10-pc een slimme tweede stap.

Lokaliseer het internet-icoontje in de rechterhoek van de startbalk en klik erop om het venster met beschikbare netwerken te openen. Hier kom je via de knop netwerkinstellingen meteen op de juiste pagina binnen de algemene instellingen in Windows 10. In het venster dat je zo opent, navigeer je vervolgens naar adapteropties wijzigen.

Normaal zou nu het venster netwerkverbindingen op je scherm moeten verschijnen, dat de verschillende netwerkadapters toont waarover je computer beschikt. Selecteer al naargelang je verbonden bent via draadloos of vast internet respectievelijk de wifi- of ethernetadapter, en open met een rechtermuisklik het contextmenu. Klik op uitschakelen om de adapter te stoppen (je internetverbinding zal definitief wegvallen), open het contextmenu opnieuw en kies voor inschakelen om het onderdeel te herstarten.