Op werkplekken waar er erg vaak werknemers komen en gaan, is het niet eenvoudig om de Windows-profielen op orde te houden. Vaak belandt een account in de vergetelheid, waardoor deze jaren na het ontslag van een werkkracht nog steeds bestaat. Ook in thuissituaties doen dergelijke problemen zich regelmatig voor. Kan jij met honderd procent zekerheid zeggen welke profielen er aanwezig zijn op je pc? Hoog tijd voor een grote schoonmaak!

STAP 1 / Systeemeigenschappen

Om na te kijken welke profielen er op een pc staan, kan je naar de systeemeigenschappen van je computer gaan. Open hiervoor het startmenu, klik met je rechtermuisknop op Computer en kies voor Eigenschappen. Klik in de linkerkolom opGeavanceerde systeeminstellingen en kies onder Gebruikersprofielen voor Instellingen. Een venster zal zich openen, waarin je alle bestaande profielen ziet staan. Klik op het profiel dat niet langer wordt gebruikt en kies voor Verwijderen.

STAP 2 / Delprof2

Bovenstaande methode is niet erg handig wanneer je verschillende profielen wilt verwijderen. Delprof2 is de onofficiële opvolger van Delprof van Microsoft en kan je op dergelijke momenten een hoop tijd besparen. Je kan de gratis tool terugvinden opwww.helgeklein.com. Kies bovenaan voor Download en klik op DelProf2 1.6.0 om de tool te downloaden. Pak het zipbestand uit en je zal een executable en tekstbestand zien staan.

STAP 3 / Opdrachtprompt

Open een opdrachtprompt door cmd.exe te typen in het zoekveld van het startmenu. Sleep de gedownloade executable in het opdrachtpromptvenster, typ hier een spatie en –p achter en druk op enter. Typ hierna y om inactieve profielen te kunnen verwijderen. Delprof2 zal je een lijst tonen met accounts die verwijderd kunnen worden. Door nogmaals y te typen, zal het eerste profiel worden verwijderd. Wanneer je n schrijft, zal Delprof2 daarentegen naar het volgende account in de lijst gaan, zonder het profiel te hebben verwijderd. Indien je het gehele proces automatisch wilt laten gebeuren, kan je eveneens de executable naar het opdrachtpromptvenster slepen en hier een spatie en –uachter typen.

STAP 4 / Lokaal groepsbeleid

Een laatste manier waarop je oude profielen kan verwijderen, is met behulp van de editor voor lokaal groepsbeleid. Je kan deze editor openen door gpedit.msc te typen in het zoekveld van het startmenu. Kies onder Beleid voor lokale computer voorComputerconfiguratie en open de Beheersjablonen. Open hierna de map Systeem en klik op Gebruikersprofielen. Onder Instelling zal je Bij het opnieuw starten van het systeem gebruikersprofielen verwijderen als ze ouder zijn dan het opgegeven aantal dagen zien staan. Dubbelklik op deze regel, zorg ervoor dat de instelling is ingeschakeld en kies een tijdspanne waarna een profiel automatisch verwijderd moet worden.