Malware kan zich op verschillende manieren verspreiden. Phishing-mails zijn een vaak gebruikte methode maar het kan ook gebeuren dat een verwijderbaar medium zoals een usb-stick geïnfecteerd werd. Zodra je zo’n stick in je pc plugt, nestelt de malware zich dan in je eigen systeem. UsbFix moet dat helpen voorkomen.

UsbFix, dat overigens ook in betaalde varianten beschikbaar is, bedien je vanuit een kleurrijk  venster, dat enkele grote knoppen bevat. Wat er precies achter elke knop of optie schuilt – zoals Research, Clean, Optimize en Quarantaine -, zal echter niet elke gebruiker meteen duidelijk zijn. De bondige online tutorial geef gelukkig wat tekst en uitleg.

UsbFix kan alvast op zoek gaan naar mogelijke malware op de aangesloten usb-media en controleert ook je pc op eventuele sporen van infecties die wel vaker via een usb-medium binnendringen. Treft de tool inderdaad verdachte items aan, dan kun je die meteen laten verwijderen. Als je dat zo instelt, worden dergelijke items in quarantaine geplaatst, zodat je die desgevallend nog kunt terugplaatsen.

Wil je meer zekerheid dat dergelijke malware in de toekomst niet langer kan binnendringen, dan kun je ervoor opteren je usb-medium te ‘vaccineren’ en/of ervoor te zorgen dat de autorun/autoplay-functie wordt uitgeschakeld, zodat uitvoerbare code niet automatisch opstart bij het inpluggen van het usb-medium. Overigens is het altijd wel mogelijk beide handelingen weer ongedaan te maken, mocht je dat willen.

We kunnen alleen maar hopen dat UsbFix zich behoorlijk kwijt van zijn kerntaken: usb-malware detecteren, verwijderen en voorkomen. Van de interface zijn we in elk geval niet zo gecharmeerd.