STAP 1 / Duik in de instellingen

Zonder een batterij die het enige tijd kan uithouden, verliest je laptop een belangrijk deel van zijn mobiliteit. Merk je dat het batterijvermogen van je Windows 10-pc op korte tijd snel is achteruit gegaan? Begeef je eerst eens naar de instellingen, vooraleer je de accu aan een controle onderwerpt. Microsofts laatste besturingssysteem voorziet enkele nieuwe inzichten in het energieverbruik van je computer. Open in het startmenu instellingen en navigeer vervolgens naar Systeem en Batterijbesparing. Binnen dit venster kan je de algemene status van je batterij checken. Om een gedetailleerd overzicht op te roepen, klik je op Batterijverbruik.

146030_besparing1

STAP 2 / Verbruik controleren

Open je Batterijverbruik, dan krijg je bovenaan eerst een samenvatting te zien van hoe drie hoofdcomponenten (systeem, scherm en wifi) zich tot elkaar verhouden in hun gebruik van je laptopstroom. Standaard krijg je in het venster het verbruik te zien van de afgelopen 24 uur. Die tijdsperiode is aan te passen naar een verloop van 48 uur, of 1 week. Daaronder vind je een ander interessant percentage terug: hoeveel van die stroom opgegaan is naar openstaande programma’s en wat er opgeslorpt wordt door software die op de achtergrond van je pc draait. Scroll je nog wat naar beneden, dan krijg je het verbruik van specifieke apps in het vizier.

146030_besparing2

STAP 3 / Achtergrond-apps

Staan er tussen de apps in Batterijverbruik enkel programma’s die verdacht veel stroom opeisen? Klik op de knop Details om nog preciezere gegevens te laten verschijnen van het energieverbruik van een app. Daarnaast is het een goed idee om nog wat dieper te graven en het venster Instellingen voor achtergrond-apps wijzigen aan te klikken. Hier krijg je een overzicht van al je geïnstalleerde apps en kan je beslissen of je deze wel of niet in de achtergrond wilt laten draaien. Alles wat je weinig tot niet gebruikt, kan je zonder pardon uitschakelen. Voor twijfelgevallen zal je zelf de knoop moeten doorhakken en bepalen of je voor deze apps meldingen en updates zo snel mogelijk wilt ontvangen.

146030_besparing3

STAP 4 / Besparingsmodus

Naast het dieper inzicht in de energieconsumptie van je laptop, bevat het vensterBatterijbesparing ook gereedschap om je batterijvermogen aan te lengen. Schakel je de batterijbesparingsmodus in, dan zal je computer automatisch vanaf een bepaald accuniveau (standaard 20 procent) programma’s uitschakelen om je batterij te conserveren. In de Instellingen voor batterijbesparing kan je dat niveau bijstellen naar eigen wens en aangeven welke apps te allen tijde beschikbaar moeten zijn als de modus is ingeschakeld.

146030_besparing4