RollBack Rx Home omschrijft zichzelf als een ‘instant time machine’, waarmee gesuggereerd wordt dat het programma automatisch de status van je systeem kan vastleggen zodat je op elk moment naar een vroeger tijdstip kunt terugkeren. En dat is niets teveel gezegd.

Het concept van RollBack Rx Home heeft op het eerste gezicht iets weg van de systeemherstelfunctie zoals die in Windows zit ingebouwd. Dat mag kloppen, maar er is meer aan de hand. Terwijl de systeemherstelfunctie zich alleen focust op niet-persoonlijke data (zoals hardware- en programma-installaties), laat RollBack Rx Home je ook toe per abuis verwijderde documenten en andere persoonlijke bestanden uit een vroegere snapshot terug te halen.

[download_file]

Bij de eerste installatie creëert RollBack Rx Home automatisch een referentiesnapshot (baseline) die ongeveer even groot is als de complete inhoud van je bootpartitie met Windows. Maak je vervolgens een nieuw snapshot dan zal dat alleen maar de verschillen tussen die baseline en de actuele toestand bevatten (vaak niet meer dan een paar honderd MB, afhankelijk uiteraard van de tussentijd en de hoeveelheid gewijzigde of nieuwe bijgekomen data). Standaard is het ook zo dat RollBack Rx Home automatisch zelf een snapshot maakt bij elke eerste opstart van de dag. Je kunt op elk gewenst moment de originele baseline wel door een nieuwe, actuele versie vervangen – bijvoorbeeld nadat je je systeem van een belangrijke update hebt voorzien.

Wil je om een of andere reden een complete terugrol naar een vroeger gemaakt snapshot – in de gratis versie is dat beperkt tot 7 snapshots – dan hoef je dat maar aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer Windows niet meer wil opstarten. Je leest het goed: zelfs als Windows niet meer opstart, krijg je alsnog de gelegenheid om – kort na het aanzetten van de pc – een wat uitgeklede interface van RollBack Rx Home op te roepen en van daaruit naar het gewenste snapshot terug te keren. Dat lukte prima tijdens enkele tests.

Je hoeft echter niet altijd zo drastisch tewerk te gaan. RollBack Rx Home laat je namelijk ook toe naar bestanden te zoeken die je bijvoorbeeld per abuis verwijderd hebt na een eerder gemaakt snapshot. Een ingebouwde zoekfunctie tracht het gezochte bestand op te sporen waarna je het met een paar muisklikken naar de gewenste locatie kunt terughalen. Handig is ook dat je elk snapshot aan een virtueel station kunt koppelen, zodat je er gemakkelijk in kunt bladeren. Vreemd genoeg vonden wij langs deze weg bestanden die na het maken van het snapshot waren verwijderd, niet meer terug.

Houd er hoe dan ook rekening mee dat RollBack Rx alleen de bootpartitie (met Windows) beschermt tegen dergelijke calamiteiten: andere partities vallen dus buiten deze bescherming. Althans in de gratis Home-versie; de Professional-variant laat dus wel toe dat je ook andere partities en fysieke schijven bechermt. Deze laatste ondersteunt trouwens ook een ‘scheduler’ waarmee je er bijvoorbeeld voor kunt zorgen dat het systeem automatisch terugkeert naar een baseline-snapshot telkens je het toestel opnieuw opstart. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn in educatieve omgevingen.