Er bestaan tal van tools waarmee je je fotocollecties kunt bekijken, beheren en kunt bewerken. cPicture is een van de vele, maar valt in positieve zin op door een no-nonsense aanpak, een gebruiksvriendelijke interface en door een slimme integratie van een parhandige tools.

cPicture, dat zowel in een 32-bits als in een 64-bits versie beschikbaar is en werkt op Windows 7 of hoger, heeft qua uiterlijk veel weg van de nieuwe Verkenner, inclusief het lint. In het linkerpaneel krijg je een hiërarchische weergave van de schijven en mappen. Handig is dat mappen die een foto-, muziek- of videobestand bevatten – want ondanks de naam kan cPicture met diverse media overweg – in vetjes zijn gedrukt en tevens het aantal items aangeeft evenals de hoeveel schijfruimte die deze bestanden bevatten.

[download_file]

Zodra je zo’n map opent, krijg je rechts van dit paneel een overzicht van de aangetroffen mediabestanden te zien. Wat foto’s betreft kan cPicture overweg met alle belangrijke formaten, inclusief een aantal RAW-formaten. Standaard toont cPicture van elke geselecteerde foto ook allerlei nuttige informatie.

Je kunt een foto ook op allerlei manieren bewerken. In de gereedschapskist vind je onder meer rotatie terug, bijsnijden, spiegelen, verwijderen van rode ogen, omzetten in grijswaarden, verwijderen van EXIF-data, enz. Het is ook mogelijk dezelfde acties op een ganse fotoselectie tegelijk uit te voeren. Voor een aantal van deze functies maakt cPicture ongemerkt – want perfect geïntegreerd – gebruik van freewaretools als Little CMS (beheer van kleurprofielen), JPEG 9a (verliesloze aanpassingen) en EXIF Tool (bewerken van EXIF-data).

Andere handigheden zijn nog het opvragen van histogrammen en het weergeven van foto’s in de vorm van een diashow. cPicture voorziet voor heel veel functies ook in handige sneltoetsen en laat zich ook vanaf de opdrachtregel besturen.