Om te helpen bij het efficiënter gebruiken van je schijfruimte, heeft Microsoft Compact OS aan Windows 10 toegevoegd. Deze tool zorgt ervoor dat alle bestanden op het operating system worden gecomprimeerd, waardoor ze minder ruimte in beslag nemen. De software gebruikt hiervoor twee aparte technieken. In de eerste plaats wordt een efficiënt compressiealgoritme gebruikt om bestanden mee te comprimeren. Als tweede wordt er gebruik gemaakt van een decomprimeermechanisme waarvoor geen apart herstelbestand nodig is. De combinatie van deze twee technieken zorgt ervoor dat er 1,5 GB ruimte wordt bespaard op een 32-bitsysteem en 2,6 GB op een systeem met 64 bits.

STAP 1 / Wanneer te gebruiken

Het comprimeren van al je bestanden komt uiteraard tegen een prijs. Je systeem zal namelijk minder goed presteren dan voorheen. Om zich ervan te verzekeren dat de impact op je computer beperkt blijft, bekijkt Windows daarom een reeks factoren alvorens het Compact OS aanzet. Dit proces gebeurt geheel automatisch en je dient dan ook pas in te grijpen indien je met een overvol geheugen te maken hebt.

 

STAP 2 / Staat Compact OS aan?

Om te achterhalen of Windows 10 momenteel in Compact OS-mode draait, dien je opdrachtprompt te openen. Ga hiervoor naar het startmenu, typ cmd in het zoekvenster en duw hierna op enter. Typ in het venster dat zich zojuist heeft geopend Compact /CompactOS:Query in en druk wederom op enter. Indien Compact OS aanstaat, zal “The system is in the Compact state.” verschijnen.

 

STAP 3 / Inschakelen

Staat Compact OS uitgeschakeld op je computer en is je harde schijf bijna volgelopen? Dan kan je handmatig de mode aanzetten, al zal je hierdoor de prestaties van je computer wel verslechteren. Om Compact OS aan te zetten, dien je als administrator een opdrachtprompt te openen. Ga hiervoor wederom naar het startmenu en typ cmd in het zoekvenster. Klik met je rechtermuisknop op cmd.exe en kies voor Als administrator uitvoeren. Een venster zal zich openen, waarin je Compact /CompactOS:Always dient te typen. Druk hierna op enter en de mode zal worden ingeschakeld.

 

STAP 4 / Uitschakelen

Indien je de extra schijfruimte niet vindt opwegen tegen de verslechtering in prestaties, kan je te allen tijde Compact OS weer uitschakelen. Open hiervoor wederom een opdrachtprompt als administrator en typ in het venster Compact /CompactOS:never. Nadat je op enter hebt gedrukt, zal Compact OS zijn uitgeschakeld. Hierdoor zullen je bestanden niet langer gecomprimeerd worden, waardoor de prestaties van je computer opnieuw zullen verbeteren.