Windows voorziet weliswaar in de mogelijkheid om een energiebeheerschema in te stellen, maar dat schema wordt dan ook constant aangehouden. Boray Power kan automatisch omschakelen tussen twee schema’s, op momenten dat het zinvol is.

Boray Power (dat ook de installatie van .NET 2.0 vereist) kun je automatisch mee met Windows laten opstarten. Dat is wel aangewezen gezien het programma dan continu op de achtergrond actief is en  op basis van de gebruikersactiviteit naar een geschikt energiebeheerschema kan overschakelen. Heel concreet: wanneer je gedurende een periode de muis of het toetsenbord niet gebruikt, gaat Boray Power over op een zuinig energiebeheerschema. Zodra je weer actief bent zorgt de tool ervoor dat je systeem op een meer performant schema wordt ingesteld.

[download_file]

Er zijn dus twee energiebeheerschema’s waartussen Boray Power je laat kiezen. Die moet je echter wel zelf instellen via het Windows Configuratiescherm. Het programma zelf installeert dus geen patches in je systeem. Standaard gaat Boray Power over op het meest zuinige schema na 40 seconden van inactiviteit, maar die periode kun je aanpassen: in diverse tussenstappen tussen 10 seconden en 10 minuten.

Het is ook mogelijk Boray Power te verhinderen naar het zuinige schema over te gaan zolang de processor-load hoger komt dan een instelbaar percentage (van 0 tot 100%). Op die manier kun je voorkomen dat het energiezuinige schema actief wordt terwijl je bijvoorbeeld audio aan het opnemen bent of een HD-video aan het bekijken of renderen bent (zonder dat je dus muis of toetsenbord gebruikt). Verder kun je een gekozen schema ook tijdelijk bevriezen door een vinkje te plaatsen bij een van beide schema’s. Deze ‘lock-in’ valt weer weg, zodra je zelf het vinkje weghaalt.

Als je dat nuttig vindt, kun je de ‘statistieken’ – wanneer Boray Power naar welk schema is overgegaan – bijhouden in een tekstbestand.

Eigenlijk is Boray Power geen zuivere freeware, maar “musicware”: je mag het programma gratis blijven gebruiken op voorwaarde dat je een muzieknummer van de auteur aanschaft.