Je hebt een paar USB-sticks liggen maar je wilt eigenlijk wel eens weten hoe snel die zijn – ook in verhouding tot andere merken en modellen. USB Flash Benchmark voert enkele gerichte (niet-destructieve) lees- en schrijftests uit en vertelt het je.

Om USB Flash Benchmark te kunnen testen heb je een USB-stick nodig met daarop minstens 100 MB vrije schijfruimte. Die wordt namelijk door de tool gebruikt om een testbestand te creëren. Dat testbestand (test.tmp) wordt immers eerst weggeschreven met blokken van 16 MB (3x) en daarna ook weer ingelezen (eveneens 3x). Zowel de schrijf- als de leessnelheid wordt telkens gemeten en de gemiddelde snelheden worden berekend.

[download_file]

Vervolgens wordt dit ganse proces herhaald, deze keer met blokken van 8 MB. Daarna met 4 MB, 2 MB, 1 MB, 512 KB, enz… tot 1 KB. Alle gemeten snelheden worden meteen ook in een grafiek uitgetekend (rood voor schrijven, groen voor lezen). De kans is overigens groot dat ook op jouw stick de snelheid heel wat minder wordt zodra de datablokken minder dan 64 KB groot zijn.

USB Flash Benchmark registreert verder ook het serienummer van de stick, de verkoper, het model, de VID, de PID en de grootte. Standaard stelt de tool voor een rapport te versturen, maar dat kun je dus wel uitschakelen. Dit rapport wordt dan aan de duizenden andere op de site toegevoegd zodat andere gebruikers kunnen toetsen hoe snel hun eigen stick in vergelijking met alle andere heeft gepresteerd. Op het einde van de rit kun je trouwens ook de link naar dat online rapport aflezen, zodat je de resultaten ook naderhand altijd nog kunt opvragen.