Maak of verzamel je veel foto’s dan kan het gebeuren dat je met talrijke identieke of gelijkaardige foto’s zit opgescheept. Jammer, want dat maakt je collectie er niet overzichtelijker op en het kost je onnodige site- of schijfruimte. Met Similar Image Finder heb je die duplicaten echter snel opgespoord.

Similar Image Finder laat zich eenvoudig bedienen. Eerst voeg je alle gewenste locaties toe waarbinnen de tool moet speuren naar mogelijk gelijkaardige of identieke foto’s. Die worden tijdens de scan netjes opgelijst; bovenaan krijg je van de twee duplicaten telkens een voorbeeld te zien. Ga je er met de muisaanwijzer overheen dan krijg je een sterk ingezoomd beeld te zien, wat het makkelijker maakt om kleine verschillen tussen beide foto’s op te sporen.

[download_file]

Handig is ook dat Similar Image Finder telkens via een percentage aangeeft hoeveel gelijkenis het programma tussen elk fotopaar meent te kunnen bespeuren. De melding 100% geeft aan dat het om twee identieke foto’s gaat, bij 95% zijn er al een paar verschillen te zien, enz. Door deze kolomtitel aan te klikken kun je de foto’s in één keer sorteren volgens graad van overeenkomst.

Overigens is het wel mogelijk via het tabblad Settings zelf aan te geven wat het minimale percentage van overeenkomst moet zijn tussen de fotoparen. Stel je hier bijvoorbeeld 100% in, dan krijg je logischerwijze alleen identieke foto’s te zien. Via een schuifknop maak je duidelijk hoe grondig (lees ook: hoe traag) Similar Image Finder tijdens de scan moet tewerk gaan. Je kunt hier ook aangeven met welke bestandsformaten het programma rekening moet houden (standaard is dat jpg, bmp, gif en png, maar daar kun je desgewenst nog ico en tif aan toevoegen). Verder kun je nog instellen volgens welk criterium het programma uitmaakt welk van de twee foto’s het ‘origineel’ en het ‘duplicaat’ is. Standaard is dat op basis van File Size, maar dat kan dus ook Creation Date en Pixel Size worden.

In de lijst hoeft je dan maar aan te geven welke ‘duplicaten’ je wilt wissen of naar een andere, zelf te bepalen map wilt verhuizen. Meervoudige selecties zijn mogelijk (via Shift+klik), maar jammer genoeg konden we geen niet-opeenvolgende bestanden (via Ctrl+klik) selecteren. Een vreemde tekortkoming voor een programma dat ons qua snelheid en accuratesse anders best wel weet te bekoren.

External links

Op zoek naar gelijk(aardig)e afbeeldingen?