Met spacetornado Renamer kan je makkelijk een heleboel bestanden automatisch hernoemen. Zo kan je bijvoorbeeld van een hele map alle spaties in bestandsnamen vervangen door liggende streepjes.

Je downloadt Spacetornado Renamer onderaan dit artikel of via www.spacetornado.com. De installatie is letterlijk op enkele seconden achter de rug, waarna je het programma kan starten. Klik nu eerst op het vette woord 'Renamer' linksboven en kies 'Options'. Hier kan je aangeven wat het programma moet doen als een doelbestand al bestaat, als je met andere woorden een bestand wil hernoemen in een bestand dat al aanwezig is in de doelmap. Standaard staat 'Skip the file' (bestand overslaan) aangeduid.

[download_file]

Met de knop 'Add Folder' kan je nu een hele map toevoegen aan de lijst, met 'Add Files' kan je afzonderlijke bestanden toevoegen. Slepen vanuit Verkenner werkt natuurlijk ook. Vervolgens kan je onderaan de interface aangeven wat er moet veranderen en in welke volgorde dat moet gebeuren. Wil je bijvoorbeeld alle .html-bestanden hernoemen naar .htm, dan vink je het eerste vakje aan en maak je van die regel Replace all .html with .htm extension only. Wil je ook alle hoofdletters uit de bestandsnamen verwijderen, dan vink je het derde vakje aan en maak je van die regel Change case to: all lowercase including extension. Denk telkens goed na of je de bestandsextensie ook aan de hernoemingsregel wil onderwerpen. Wil je de nieuwe bestanden in een andere map doen belanden, dan vink je halverwege de interface Redirect output to: aan en kies je de map. Met een druk op 'Preview' kan je testen hoe het resultaat er zal uitzien.