Met een digitale fotocamera wordt het natuurlijk erg verleidelijk om meer foto’s te nemen dan je eigenlijk wilde of nodig had.

Nu kun je je collectie natuurlijk wel doorbladeren en alle overtollige plaatjes verwijderen, maar daar kom je wellicht niet aan toe. Om toch wat opslagruimte te besparen is Antelope dan een handige uitweg.

[download_file]

Antelope is een tool die eigenlijk maar één ding doet: de bestandsgrootte van jpg- en png-bestanden afslanken, maar wel zodanig dat er geen kwaliteitsverlies ontstaat.

De interface oogt aantrekkelijk zwart (zoals wel vaker bij tools die iets met foto’s te maken hebben). Fotobestanden waarvan je de bestandsgrootte wilt reduceren hoef je maar naar het programmavenster te verslepen. Vreemd genoeg is dat trouwens de enige mogelijkheid: de tool ontbeert blijkbaar een menu van waaruit je bestanden in een verkennervenster kunt selecteren.

Alle bestanden worden dan opgesomd en je leest onder meer de naam, het pad en de originele bestandsgrootte af. Met een dubbelklik krijg je een voorbeeldweergave van je plaatjes te zien.

Het vergt slechts één muisklik om de optimalisatie-algoritmes op alle toegevoegde afbeeldingen in werking te zetten.

Je kunt de voortgang volgen en na afloop staan alle afgeslankte bestanden netjes in een aparte map op je bureaublad. De originele bestanden blijven dus onaangeroerd en in het programmavenster lees je bij elke foto ook de nieuwe bestandsgrootte af, evenals het percentage waarmee die grootte werd gereduceerd.

Mogelijke aanpassingen
Vanuit een uitklapbaar zijpaneel is het echter mogelijk een en ander aan te passen. Zo duid je met een schuifknop aan in welke mate je snelheid op kwaliteit wilt laten primeren en of de originele bestanden toch mogen worden overschreven. Specifiek voor jpeg-bestanden kun je onder meer aangeven of het progressive jpeg’s mogen worden, of exif- en xmp-metadata mogen worden verwijderd en of het ICC-kleurenprofiel weg mag. Voor png-bestanden dan weer kun je instellen of je al dan niet een interlaced plaatje wilt en of het ingebedde kleurprofiel mag worden verwijderd.

Ruimtewinst
Zoals gezegd zorgt Antelope voor een lossless optimalisatie, maar dat neemt niet weg dat je zowel voor jpg’s als voor png’s de optie ‘lossy compression mode’ kunt activeren. Je zult merken dat de gemiddelde ruimtewinst dan ongeveer verdubbelt, in vergelijking met verliesloze optimalisatie. Maar je riskeert natuurlijk wel enig kwaliteitsverlies.

De makers van Antelope maken zich echter sterk dat je zelfs dan nauwelijks of geen verschil opmerkt tussen het origineel en de aangepaste foto. En het moet gezegd: de resultaten (van enkele informele tests) zijn inderdaad behoorlijk overtuigend.

External links

Antelope