Dat e-mail voor stress zorgt, zal niemand verbazen. Die stress komt echter niet alleen voort uit de hoeveelheid mails die je krijgt, ook de frequentie waarop je ze nakijkt speelt een rol. Dat ontdekten onderzoekers aan de universiteit van Britisch Columbia.

Bij een onderzoek verdeelden ze 124 mensen in twee groepen. De ene groep mocht maximaal drie keer per dag naar z’n e-mail kijken. De andere groep kreeg de opdracht om zo veel mogelijk te checken. Na een week werden de rollen omgedraaid.

De groep die z’n e-mail zo veel als mogelijk moest nakijken deed dat uiteindelijk evenveel als voor ze aan de studie begonnen, wat op zich al iets zegt over het belang dat we aan onze e-mails hechten.

Na een week en na twee weken keken de onderzoekers naar het stressniveau van de deelnemers aan de studie. Wat bleek: de mensen die niet meer dan drie keer per dag naar hun mail keken hadden significant minder stress dan de mensen die dat wel deden.

De resultaten zijn opmerkelijk, omdat de deelnemers zelf aangaven hoe moeilijk het was om e-mail niet meer dan drie keer per dag te bekijken. Toch blijkt het gezonder om tegen de drang om snel even te kijken te vechten.

Werk je ergens waar je met veel e-mail te maken krijgt? Dan is het dus gezonder om je mails op vaste momenten na te kijken, in de plaats van iedere mail afzonderlijk te beantwoorden wanneer hij binnenkomt. Eenvoudig is die gedragsaanpassing niet, geven de onderzoekers toe, maar mentale gezondheid is wel een inspanning waard.