Het is leuk om te weten waar je pc mee bezig is. Een tool als Nettraffic kan daarbij helpen.

Nettraffic meet in eerste instantie, zoals de naam al suggereert, hoeveel data je computer verzendt over het netwerk. Na de installatie van de kleine tool verschijnt er een kadertje rechtsonder op je scherm. In dat venster zie je in realtime hoeveel bandbreedte je computer opeist.

[download_file]

De grafiek krijgt drie kleuren, die je naar keuze kan instellen via het optiesmenu. De drie kleuren tonen hoeveel je computer downloadt, hoeveel er geüpload wordt en wat het totale netwerkverbruik is. Je kunt het kadertje schermvullend maken door erop te dubbelklikken of het indien gewenst verwijderen. Met de standaardinstellingen staat het venstertje altijd bovenaan, zoals een widget waar je altijd een oog op kan houden.

Statistieken

Via het icoontje in de taakbalk navigeer je naar opties of de statistieken. In het venster Statistics houdt Nettraffic heel wat informatie bij die niet enkel over je netwerk gaat. In eerste instantie zie je hoeveel data je computer vandaag gebruikte, net als over de periode van een hele maand, een jaar of, op kleinere schaal, een uur. Ook de afstand die je met je cursor aflegde in die tijd wordt bijgehouden.

Per tijdsspanne berekent Nettraffic ook een gemiddelde van al die data, en maakt het programma een prognose naar de rest van respectievelijk het uur, de dag, de maand of het jaar toe. Indien je de data en de grafiekjes wil bijhouden kan je ze via de tab Charts/Tables eenvoudig exporteren naar een xml-bestand.

Nettraffic download je hier. Het bestandje is erg klein en in enkele seconden geïnstalleerd. Met de standaard-instellingen start de tool mee op met Windows, indien je dat niet wenst kan je die functie eveneens eenvoudig uitschakelen in de opties.